31

Khi cầm dao điều đầu tiên hãy nhớ:
Chỗ tốt nhất cho dao là bao vỏ.

32

Để làm chủ dao hãy nhớ điều này
Đầu bao giờ cũng quan trọng hơn tay.

33

Dao trong tay người dại
Vội vàng.
Trong tay nhà thông thái
Thong dong.

34

Dao không phải đàn Zu-na
Nhưng dao biết hai bài hát:
Một về cái chết
Một về thói tự do

35

Bao giờ tôi cũng thương cho
Người tôi đã giết.
Bao giờ tôi cũng căm thù
Người tôi sẽ giết.

36

Dao của anh không nghe và không thấy
Dao đi trượt – coi chừng! Anh khóc đấy.

37

Dao nóng có lúc, có nơi
Dù dao lạnh như băng giá.
Dao không sinh ra con nhỏ
Nhưng làm cho chúng mồ côi.

38

Anh cần dao không phải để
Đầu hàng.
Anh tuốt dao ra là để
Xung phong!

39

Nếu tôi cùn và không nhanh
Anh là chủ, lỗi là tại anh.