47

Hãy nhìn về phía trước, cố lên
Nhưng cũng cần có lúc
Hãy dừng lại ngoảnh nhìn
Chặng đường mình đi được.

48

Mọi con đường – mà trong đời không ít –
Bắt đầu có vô vàn nhưng kết thúc chỉ một.

49

Nếu anh muốn cho con đường thêm ngắn
Hãy đem theo mình bài thơ và người bạn.

50

Từ mọi con đường đều có thể quay về
Riêng đường đời chỉ có một hướng đi.

51

Chẳng có gì giấu được những con đường
Nơi đây tiếng cười đã vang và nước mắt đã tuôn.

52

Sự chuyển động – đó là phương cách
Giúp cho con người đi về tới đích.