Em là người phụ nữ thông minh nhất
Người đẹp nhất trong tất cả mọi người.
Những người khoẻ hơn anh đều đã mất
Anh vẫn còn là nhờ có em thôi.

Mahômét sẽ chẳng bao giờ chết
Nếu Mariam trung thực giữ lời
Eldarin chẳng chết vì thuốc độc
Nếu người yêu đã chung thuỷ đấy thôi.

Anh biết rằng muôn đời nay phụ nữ
Đã cứu và đã giết biết bao người
Biết bao lần anh đã từng vấp ngã
Chỉ mình em cứu anh khỏi mà thôi.

Em thuỷ chung với kẻ chẳng trung thành
Lòng thuỷ chung này em đã cứu anh.