Ở quê tôi có một phong tục cổ
Khi tiễn cô dâu về đến nhà chồng
Vào chân cô dâu người ta ném đá
Rồi đem cho thìa mật để an lòng.

Các chàng rể với cô dâu hãy nhớ
Có một điều hãy gắng nhắc cho nhau
Rằng cuộc đời với ta dù ném đá
Nhưng dù sao đời vẫn lắm ngọt ngào.

Phong tục này đến bây giờ vẫn thế
Và tôi luôn nhớ đến nó thường xuyên
Tôi nghĩ rằng vợ như người ném đá
Lại vừa giống như mật ngọt, dịu êm.

Trên đời này mật vẫn ngọt biết bao
Dù lắm đắng cay, đời vẫn ngọt ngào.