Tôi từng thấy dòng sông trôi phẳng lặng
Bỗng chia ra thành nước chảy đôi dòng
Và chim chóc tựa hồ đang yên ắng
Bỗng mỗi con một hướng giữa trời trong.

Tôi có người bạn trai và bạn gái
Họ sinh ra là để sống cho nhau
Bỗng như sông chia thành hai dòng chảy
Như hai con chim bay ngược hai đầu.

Hôm gặp nhau tôi hỏi: "Điều gì vậy?"
Bạn trả lời: "Từ trận đánh trở về
Tao cứ ngỡ như mình vừa sống lại!"
Còn tôi băn khoăn như kẻ u mê:
Là trận mạc – nếu tình yêu như vậy
Thì ra đi sẽ không có ngày về.