Đất nước khen tặng những người con của mình
Vì thành tích lao động và chiến đấu
Lúc này đây những quyết định ngợi khen
Không đủ chỗ để đăng trên mặt báo.

Anh vẫn mong cho đất nước một điều
Đem khen thưởng tình yêu, lòng chung thuỷ
Để trên ngực của những người đang yêu
Sẽ lấp lánh những huân chương danh dự.

Nhưng huân chương không có để cho tình
Các luật gia đâu rồi, sao im lặng.
Hãy trao huân chương chung thuỷ cho anh
Và tặng cho em huân chương Chiến Thắng.

Nhưng tình yêu chẳng cần ai khen tặng
Bởi tình yêu tự thân là phần thưởng.