Ngày sinh nhật của em bây giờ lại
Sinh ra điều băn khoăn mãi không thôi:
Chẳng lẽ trái đất đã từng tồn tại
Trước ngày em sinh ra ở trên đời?

Sắc đẹp ai, làm đau khổ Puskin
Viết bài thơ về phút giây huyền diệu?
Với tên ai trong trận đánh Sa-min
Tuốt gươm ra và lao vào chiến đấu?

Anh không bỏ một điều anh tin tưởng:
Thế gian không người từ thưở tạo nên
Rằng trước em trái đất này hoang vắng
Tính niên đại, chính vì bởi thế nên
Anh đi tính từ ngày sinh của em
Chứ không phải từ ngày sinh của Chúa.