Có một cây thông nhỏ,
Sinh ra ở trong rừng,
Có một cây thông nhỏ,
Đang lớn lên không ngừng,
Cả mùa đông mùa hạ
Vòm lá xanh tưng bừng,
Cả mùa đông mùa hạ,
Cân đối đẹp quá chừng.

Bão tố ru thông ngủ,
Bằng bài ca êm đềm,
Băng giá thì ủ ấm
Bằng chăn tuyết thật mềm.

Con thỏ nhát lông xám
Chạy nhanh qua gốc cây
Đôi khi thấy chó sói
Cáu kỉnh chạy ngang đây

Kìa! Tuyết trong rừng rậm
Kẽo kẹt dưới thân xe.
Ngựa non chân cao mảnh
Kéo xe chạy vội ghê.

Ngựa kéo xe chở củi
Trên củi – một nông dân.
Сhính bác vừa mới chặt
Cây thông của chúng mình,
Chính bác vừa mới chặt,
Sát gốc thông trong rừng.

Và bây giờ thông đứng,
Lộng lẫy ở giữa nhà.
Thông đến đây dự hội
Cùng với thật nhiều quà,
Mang nhiều niềm vui đến
Cho bọn nhóc chúng ta.