24.50
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Gia Hưng vào 24/04/2017 04:57

“Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen”

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.


Trích tập Das Buch vom mönchischen Leben (Kinh sách về cuộc đời tu hành), 1899

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Pháp Hoan

Tôi sống đời tôi giữa những vòng tròn nới rộng
mở ra khắp cả thế gian này
có lẽ tôi sẽ không hoàn thành được vòng cuối
nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày

Tôi xoay quanh Chúa trời, quanh tháp cổ xưa
tôi đã xoay quanh cả nghìn năm về trước
và tôi vẫn chưa biết: tôi là cánh chim ưng
là cơn bão hay một bài ca lớn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Tôi sống đời mình trong những quĩ đạo ngày càng rộng mở
Chúng di dịch ra ngoài sự vật ở thế gian
có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đạt đến quĩ đạo cuối cùng
nhưng đó sẽ là điều mà tôi gắng thử.

Tôi liệng vòng quanh Thượng đế, quanh toà tháp cổ,
cứ mãi liệng vòng hàng thiên niên kỷ
mà vẫn chưa rõ: phải chăng mình là chim ưng
là cơn bão hay bài ca tuyệt mỹ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời