Đó là ngày của những bông cúc trắng, -
vẻ diễm kiều khiến lòng tôi trĩu nặng...
Thế rồi, em đến chiếm trọn hồn tôi
giữa đêm sâu thẳm.

Tôi lo lắng, mà em đến yêu kiều và im lặng, -
trong mơ tôi vừa nghĩ tới em.
Em đã đến, chuông đêm vừa điểm
nhẹ nhàng như truyện ảo huyền...