Và tình yêu có đến với em
giống tia nắng, hay những cánh hoa rơi như tuyết,
Hay nó đến như một lời cầu nguyện? – Hãy nói xem:

Một niềm vui sáng rực tách khỏi trời đêm
Và treo mình khép đôi cánh lớn
Bên nụ hồn tôi vừa bước vào xuân...