Đôi khi một đoá hoa trở nên trầm tư
nhận ra chúng ta
và dõi theo chúng ta với một sự chú tâm
ta có thể gọi là thính giác.

Có thể nói hoa quen bước chúng ta
khi đến gần, khi đi xa –
hoa vẫn vốn biến mất tại chỗ
nó có ngạc nhiên về sự táo bạo
có kẻ dám rời nó để ra đi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.