Em biết chăng: những vì sao rụng xuống,
giữa bầu trời như ngựa trắng tung bay
qua hàng rào của mộng ước thơ ngây
mà ta đã cùng dựng xây thuở trước?-
triệu vì sao trên kia ta thấy được;
mỗi khi ta nâng mí mắt nhìn lên
trước vũ hội ngây ngất của màn đêm,
trái tim ta bỗng trở nên bình thản
bởi ta biết sau những gì cháy sáng
ta vẫn còn sống sót giữa trần gian!