Đất, đất đất Tây Ban Nha
những cánh đồng đơn độc bao la
và hoang vắng
Hãy phi lên
Hỡi con ngựa hồng chân trắng
hãy phi lên
dưới ánh mặt trời, dưới ánh mặt trăng

Hãy phi lên
Phi lên
cho đến khi chúng nó bị vùi sâu dưới biển

Đất Tây Ban Nha như quả tim rung chuyển
Đang rền vang, rền vang trong vó ngựa
Hãy phi lên
Hỡi người kỵ sĩ của nhân dân
Hỡi con ngựa hồng chân trắng
Hãy phi lên
Hỡi con ngựa sáng màu bọt biển

Hãy phi lên
Phi lên
cho đến khi chúng nó bị vùi sâu dưới biển

Không có ai, không có ai, không có ai, ở phía trước không còn ai nữa
Bởi cái chết có là ai đâu
Nếu nó cứ ngồi trên mình ngựa của anh
Cứ phi lên
Hỡi con ngựa hồng chân trắng
Hỡi người kỵ sĩ của nhân dân
Bởi đất này chính là đất của anh

Hãy phi lên
phi lên
Cho đến lúc nó bị vùi sâu dưới biển

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)