Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- József Attila (52 bài)
- Weöres Sándor (4 bài)
- Antal Hidas (2 bài)
- Pilinszky János (1 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/11/2020 18:29 bởi hongha83
Radnóti Miklós (1909-1944) là nhà thơ Hungary, sinh ở Budapest và mất ở Gyor-Moson-Sopron. Ông là đại diện xuất sắc của nền văn học hiện đại Hungary.