Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 21/07/2009 01:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 21/07/2009 01:01

玉臺體其十二

萬里行人至,
深閨夜未眠。
雙眉燈下掃,
不待鏡臺前。

 

Ngọc đài thể kỳ 12

Vạn lý hành nhân chí,
Thâm khuê dạ vị miên.
Song mi đăng hạ tảo,
Bất đãi kính đài tiền.

 

Dịch nghĩa

Nghe tin người đi xa vạn dặm về tới,
Trong phòng the sâu kín vẫn chưa ngủ được.
Dưới ánh đèn khuya chải lông mi,
Không đợi sáng, ra trước bàn gương trang điểm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Chàng xa muôn dặm lại
Thiếp thức suốt đêm trường
Dưới đèn tô mày liễu
Không đợi trước đài gương.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vạn dặm người xa đến,
Khuê phòng giấc chẳng yên.
Chẳng cần đài kính ngắm,
Dưới nến kẻ mi liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đi xa được tin về tới
Trong phòng khuya chưa vội ngủ ngay
Dưới đèn chải vẽ đôi mày
Kẻo chờ trước kính sớm mai trễ rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Muôn dặm người đi đến
Phòng khuya ngủ chửa màng
Dưới đèn mày vẽ sẵn
Chẳng đợi trước đài gương


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời