玉臺體其八

空閨滅燭後,
羅幌獨眠時。
淚盡腸欲斷,
心知人不知。

 

Ngọc đài thể kỳ 08

Không khuê diệt chúc hậu,
La hoảng độc miên thì.
Lệ tận trường dục đoạn,
Tâm tri nhân bất tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Buồng khuê trống ngọn đuốc tàn,
Rèm là đơn chiếc mơ màng giấc khuya.
Lệ khô ruột muốn đứt lìa
Trong lòng vẫn biết chàng thì chẳng hay.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phòng the vắng sau khi nến tắt
Vào màn là yên giấc một mình
Lệ khô tan nát cả lòng
Chỉ mình hay biết còn chàng thì không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời