Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/07/2009 09:57

玉臺體其六

淚盡珊瑚枕,
魂銷玳瑁床。
羅衣不忍著,
羞見繡鴛鴦。

 

Ngọc đài thể kỳ 06

Lệ tận san hô chẩm,
Hồn tiêu đại mội sàng.
La y bất nhẫn trước,
Tu kiến tú uyên ương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Gối san hô lệ ráo
Giường đồi mồi hồn tiêu
Không nỡ thay xiêm áo
Thẹn nhìn đôi vịt thêu.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gối san hô lệ cạn dòng,
Giường đồi mồi hồn tiêu vong.
Áo lụa là nào nỡ mặc,
Thấy uyên thêu lại thẹn lòng!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lệ cạn trên san hô gối ngọc
Hồn tan trong giường bọc đồi mồi
Áo không gượng mặc được rồi
Vì ganh với bức uyên đôi thắm tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời