Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 08:36

嶺上逢久別者又別

十年曾一別,
征路此相逢。
馬首向何處,
夕陽千萬峰。

 

Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt

Thập niên tằng nhất biệt,
Chinh lộ thử tương phùng.
Mã thủ hướng hà xứ,
Tịch dương thiên vạn phong.

 

Dịch nghĩa

Giã biệt nhau lần ấy rồi mười năm xa cách
Gặp lại nhau trên đường hành quân
Rồi, không biết ngựa quay đầu hướng nào
Nắng chiều tàn còn vương trên muôn ngọn núi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mười năm ròng cách biệt
Gặp lại đường hành quân
Biết ngả nào quay ngựa
Nghìn núi hoe nắng tàn


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một biệt mười năm trước
Gặp nhau nơi dặm trường
Về đâu? đầu ngựa hướng
Đồi núi lặng tà dương...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưòi năm trước một lần ly biệt
Nay gặp nhau lại sắp xa nhau
Ngựa thuần biết thúc về đâu?
Trời chiều, trước mắt một màu quan san

Chưa có đánh giá nào
Trả lời