Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 16:50, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:22 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 33
“Tăng già hoà hợp đồng tu
Sống chung yên tịnh vô ưu thanh nhàn”

Ấy lời sư tổ Minh Quang
Ngày nay tôn đức đạo tràng khắc ghi