Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (50) Khất sĩ (5) suy ngẫm (51) chữa lành (38) hạnh phúc (88)
Đăng ngày 12/06/2024 16:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/06/2024 07:08, số lượt xem: 35

“Tăng già hoà hợp đồng tu
Sống chung yên tịnh vô ưu thanh nhàn”

Ấy lời sư tổ Minh Quang
Ngày nay tôn đức đạo tràng khắc ghi

Bao năm nhiều khoá hành trì
Đến nay là khoá thực thì hai hai
Ngọc Thiền Đà Lạt đăng cai
Bảy ngày củng cố dồi mài ý thân

Sáng trưa chiều tối luyện thần
Tham thiền quán xét dừng chân quay về
Kinh hành nhẹ bước an bề
Chánh niệm thấu rõ chẳng nề việc chi?

Thiền đàm học pháp vô vi
Lời vàng Chơn lý không chi sánh bằng
Ngọ thời khất thực dưỡng căn
Trước thời hoá độ sau răn nơi mình

Cuối ngày sám hối sai gìn
Nơi thân khẩu ý vô tình gây ra
Cộng vào thất niệm lầm sa
Nhờ mong Tôn đức sâu xa khuyến lành
Bảy ngày cứ thế xoay quanh
Giới vòng bảo hộ giới lành chớ .
Định tâm diệt xấu ác mê
Tuệ bừng toả chiếu mọi bề sáng soi

Từ bi hạnh đức trao dồi
Nhân loại hưởng phúc đẹp ngời chân tâm
Người người đức hạnh Giới chăm
Định Tuệ truyền thống ánh rằm tỏ hơn
Trong lòng rạng rỡ thiện nhơn
Niết bàn Tam Bảo thọ ơn gắng bồi