Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 21:44, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:21 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 55
Minh Đăng Quang - bóng an bình,
Minh Đăng Quang - ngọn đèn linh ta bà