Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (36) cuộc sống (62) suy ngẫm (37) an cư kiết hạ (5) hạnh phúc (74)
Đăng ngày 11/06/2024 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 07:13, số lượt xem: 34

Chương trình sinh hoạt mỗi ngày
Trung Tâm tịnh xá hạ này vững tin:

Sáng chiều hai buổi học kinh
Lắng lòng ghi nhớ hành trình thẩm thâu
Bậc thầy Chân lý báo mầu
Liễu tri chứng đắc hằn sâu pháp thầy.

Trưa thời ẩm thực ngọ trai
Chứng minh ân đức công dày thí gia
Bát cơm thanh tịnh muôn nhà
Ăn trong chánh niệm đoạn xa não phiền
Tín chủ tròn vẹn phúc duyên
Tâm an sức khoẻ bình yên cõi trần.

Chiều khuya quán định tham thiền
Bốn pháp niệm xứ não phiền diệt tan
Thân Thọ Tâm Pháp lành an
Hành sâu thức tuệ khổ nan đặng trừ.

Thiền hành buổi tối không dư
Dứt lìa vọng tưởng chơn như hiển bày
Bước đều chánh niệm khoan thai
Môi hoa hé nở hoằng khai giáo truyền
Dường trăng tỏ sáng tâm hiền
Tay sen kỉnh Phật diệu huyền lý chơn.

Ngày ngày mỗi tối bảy giờ
Chư tăng Phật tử một thời tụng kinh
Vạn Phật đảnh lễ hồng danh
Sám hối niệm tưởng tâm thành bốn ân.

Và thêm Phật tử xa gần
Chủ nhật cúng hội nơi đây ngày rằm
Tập tu nghe pháp siêng năng
Tâm an trí sáng khuôn trăng rạng ngời.

Phật xưa lời dạy tỏ tường
Mỗi kỳ nửa tháng phải thường họp Tăng
Bố tát tụng giới nghiêm răn
Sám hối trau sửa lục căn nơi mình.