Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 16:11, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:23 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 45
Nhân sinh một kiếp ngẫm suy
Võ trụ một kiếp vô vi nhiệm mầu