Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (36) Khất sĩ (4) suy ngẫm (37) chữa lành (24) hạnh phúc (74)
Đăng ngày 11/06/2024 17:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 07:12, số lượt xem: 34

Vui thay công quả bảy ngày
Anh em huynh đệ chung tay góp phần
Sáng trưa chiều tối tinh thần
Ngoại hộ đầy đủ quây quần chuyên tu
Khuya sớm trải thảm quanh triền
Toạ cụ sắp xếp nơi thiền định tâm
Sáng trưa phẩm thực lành chăm
Như là món thuốc hộ thân hành trì
Bồ đoàn Chơn lý kinh thi
Mùng thiền chống muỗi đến thì xếp xong
Bảy ngày công quả thong dong
Anh em hoan hỷ phước đong thiện gầy
Công quả kiên định đức xây
Tinh thần đoàn kết vẹn nầy huệ căn
Khi làm chế ngự dường răn
Tránh ồn để khỏi phạm lằn lễ nghi
Cầu cho huynh đệ thích nghi
Tâm luôn vui vẻ thực thi mỗi thời
Dù cho ở khắp cùng nơi
Hoà hợp đoàn kết chẳng rời chúng tăng
Như lời thầy tổ truyền giăng
Trả ơn tứ trọng điểm trăng liên đài.

Khoá tu truyền thống Khất sĩ tổ chức tại tịnh xá Ngọc Thiền từ ngày 07-11/03/Đinh Dậu