Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (36) cuộc sống (62) suy ngẫm (37) tổ sư Minh Đăng Quang (4) hạnh phúc (74)
Đăng ngày 11/06/2024 21:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 07:13, số lượt xem: 34

Bậc trí giả - mười hai điều
Luôn luôn khắc dạ để chiêu phúc dày
Thứ nhất, gà gáy nghĩ ngay
Tu phước luyện trí diệt bay tội ngầm
Thứ hai nhớ việc hạ hầu
Chăm lo săn sóc hằn sâu kính nhường
Thứ ba gặp việc phải tường
Liền lo dự bị tư lương thì vừa
Bốn không khởi ý thích ưa
Nguy hại lừa dối ghét dua thù hằn
Năm phải nghĩ trước nói sau
Đừng ham nói quá lạc câu khổ nàn
Sáu nâng giúp kẻ mê man
Đem lời chánh đạo luận bàn rồi khuyên
Thứ bảy thường nhớ khó khăn
Xót thương chu cấp hỏi thăm dân tình
Tám thường bố thí nhân sinh
Tuỳ theo tài lực của mình mà chăm
Thứ chín nghĩ đến uống ăn
Thiểu dục tri túc lục hoà sống chung
Mười luôn nhớ hạnh bao dung
Phân chia phán xử hợp tình thế nhân
Mười một nghĩ đến nghĩa ân
Từ bi hỷ xả ân thâm nghĩa tình
Mười hai nghĩ đến luyện mình
Tâm viên - ý mã nơi mình phải chăn
Mười hai điều - sáng trăng sao
Phải lo nghĩ trước làm sau mới bền!

Trích phẩm Hiền Nhân, Chơn lý 66: Pháp học Cư sĩ (TS. Minh Đăng Quang)