Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 19:03, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:24 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 31
Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư sư muôn kiếp khó đáp đền