Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 02/06/2024 23:01, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:19 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 36
Đời tôi một quãng li kì
Nhân duyên vậy đó từ bi độ đời!