Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 11/06/2024 12:26, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2024 07:02, số lượt xem: 63

Cô - độc tịnh xá Kỳ Viên
Thế Tôn trú xứ ngự yên chốn này
Quan quân nghe biết nơi đây
Tát La một nước đong đầy nghĩa nhân
Ba Tư Nặc với quân thần
Bước vào lễ Phật sau ngồi một bên
Cận thận vội vã trình lên
Báo tin hoàng hậu hạ sanh con hiền
Sanh nữ nhi đẹp dường tiên
Đức vua nghe vậy chẳng yên trong lòng
Thế Tôn nhìn thấu răn khuyên
Nói lên bài kệ vua liền thấy an
Đại vương, phải hiểu đôi đàng
Rất nhiều thiếu nữ sánh ngang trai tài
Trí tuệ giới hạnh tài hay
Khiến cho phụ mẫu phục ngay kính vì
Sánh hàng trai đức tinh vi
Làm người lãnh đạo an vì quốc gia
Sanh con dũng lực tài hoa
Đều nhờ người nữ cao xa chí hiền
Kính đạo sự lý hồn nhiên
Dân lành các giới mọi miền noi theo

Kinh số 6, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh.