Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 02/06/2024 22:53, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:19 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 43
Kinh văn Pháp bảo chuyển thi ca
Người đọc, người xem giác ngộ đời
Hiểu lời Phật dạy tâm hoan hỷ
An vui hạnh phúc toả muôn phương