Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 11/06/2024 16:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2024 07:04, số lượt xem: 63

KÍNH ân Tam bảo phước điền
MỪNG cho đạo pháp sáng miền nhân gian
ĐẠI phúc quả báo an nhàn
LỄ lạc tịnh xá đạo tràng trang nghiêm
KHÁNH vui đức toả êm đềm
THÀNH nơi yên tĩnh sáng thềm hoa khai
PHÁP bảo Chơn lý thầy trao
VIỆN truyền pháp chánh tỏ dầy chân kinh
MINH tâm chiếu rọi huyền linh
ĐĂNG đèn huệ trí luật gìn thánh y
QUANG minh rạng rỡ từ bi
thêm hỷ xả vô vi cõi lòng
ĐẠI nguyện giới hạnh tông phong
TƯỜNG tận định tuệ cõi lòng bình yên
HOÀ cùng Nam Bắc hai miền
THƯỢNG cầu hạ hoá an nhiên niết bàn
PHÁP siêu diệu lý đạo tràng
thầy hoá độ gian nan chẳng sờn
GIÁC ngộ trải rộng tình chơn
NHIÊN nhiên tự tại bốn ơn đặng hoà
VUÔNG thành chánh đạo khai hoa
TRÒN sự nhẫn nại ngồi toà Như Lai
HIẾU nghĩa luôn đắp vun dài
SỰ nghiệp nhân thế lưu hoài nghìn thu.

Ngày 12-07-2017 (nhằm 19-06-Đinh Dậu), Lễ Đại tường Cố Hoà thượng Pháp sư Giác Nhiên và Lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang.