Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:22 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 30
Pháp sư cốt cách thanh cao
Lợi sanh hoằng pháp không nao tất lòng
Giản dị, khiêm hạ, bao dung
Chân tình ngời sáng dấn thân độ đời.