Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 22:18, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:25 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 34
Diệu lý phương pháp thật hay
Giúp người cảnh tỉnh tiêu ngay tâm phàm