Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Một ngày nhận ra
Hạnh phúc giản đơn
Một niệm bỏ buông
Lòng rộng bao la

Ta dừng kêu ca
Việc không như ý
Cuộc sống đa màu
Vui sầu có nhau

Cả trời kho báu
Mỗi giây nhiệm mầu
Sao cứ khổ sở
Lang thang đi tìm

Hạnh phúc nơi đâu
Có mặt cho nhau
Là ngày đẹp lắm
Không có ưu phiền

Mỉm cười an yên
Thở thật nhẹ nhàng
Tự nương hải đảo
Chân tâm hiển lộ