Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 22:03, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:21 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 37
Quan Âm trăng tỏ mẹ hiền
Lắng nghe tiếng vọng não phiền suốt canh
Mắt người rực sáng nhìn quanh
Sân si chợt dứt trí thanh phủ cùng