Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2024 17:05, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/06/2024 22:24 bởi Quang Toàn Thành Anh, số lượt xem: 32
Núi vững vô thường rồi ắt hoại
Nghĩa nặng tình cha nghĩa khó sờn
Nước biển sông sâu rồi cũng cạn
Mẹ hiền khắc dạ mãi nào phai