Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 10/06/2009 02:31

Mùa đi.
Hạ trắng bao giờ
Tiếng ve ngộ cảm một bờ phượng run.

Chùa xa, chuông đổ giọt buồn
Dòng sông gió nhạt, thuyền buôn trở sào.

Lại về quán trúc hanh hao
Nghe từng sợi tóc trên đầu

Mùa đi...