Tặng M.S

Bất ngờ nắng nở  bừng trong kẽ lá
Gió heo may se lạnh đón em về
Bờ sông vắng một cánh cò lấp loá
Cỏ mùa này xanh ngắt suốt
triền đê

Bất ngờ chuông buông mãi chùa xóm cũ
Cây đa già sương khói phía
trăm năm
Đường sang chợ chị suốt thời
nón trắng
Chị lấy chồng xa cách một bờ trăng

Bất ngờ gió, một vì sao lạnh buốt
Đêm nước ròng bìm bịp thức
cầm canh
Nhịp cầu mảnh nối hai đầu nỗi nhớ
Lời mẹ ru thấp thỏm phía
mây thành

Ta sửng sốt gặp nhau từ buổi ấy
Lúc sân trường nhún nhẩy bóng em qua
Nên đôi mắt đen tròn ngơ ngác mãi
Đã bất ngờ chiếm đoạt suốt đời ta.


2004

Nguồn: http://tapchisonghuong.co...=Tho-Song-Huong-02-2005-2