Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1408)
Đăng ngày 18/04/2018 20:27, số lượt xem: 220

Tôi ghét, ghét cuộc dời
Vì đời làm tôi khổ
Tôi ghét, ghét tình này
Vì tình làm tôi cay
Tôi ghét, ghét men say
Vì men làm tôi sầu
Tôi ghét, ghét tình đầu
Vì tình làm tôi đau
Nhưng mà tôi không ghét
Ghét em hỡi người ơi

7/3/2018