15.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (4 bài)
- Nguyễn Minh (3 bài)
Tạo ngày 24/04/2007 18:45 bởi Vanachi
Giai thoại "Yến tử lâu" qua bài tựa của Bạch Cư Dị:


Trương Thượng thư ở Từ Châu (tức Trương Kiến Phong) có người con hát yêu tên Miến Miến, giỏi ca múa, phong tư trang nhã xinh đẹp. Tôi làm Hiệu thư lang, tới vùng Hoài Tứ, được Trương thượng thư mời ăn tiệc, lúc rượu say, ông gọi Miến Miến ra ca múa giúp vui. Tôi nhân đó làm bài thơ tặng:

   鳳撥金翎砌,
   檀槽后帶垂。
   醉嬌無气力,
   風裊牡丹枝。

   Phụng bát kim linh thế,
   Đàn tào hậu đới thuỳ.
   Tuý kiều vô khí lực,
   Phong niểu mẫu đơn chi.

Một lần vui rồi chia tay, từ đó về sau tuyệt không biết gì về nàng cả. Đến nay đã mười hai năm, hôm trước quan Tư huân Viên ngoại lang Trương Trọng Tố tự Hội Chi (con Trương Kiến Phong) thăm tôi, nhân ngâm ba bài thơ Yến Tử lâu, lời lẽ dịu dàng đẹp đẽ, hỏi ra thì là thơ của Miến Miến. Hội…