四塊玉-閑適

適意行,
安心坐。
渴時飲飢時餐醉時歌,
困來時就向莎茵臥。
日月長,
天地闊,
閑快活。

 

Tứ khối ngọc - Nhàn thích

Thích ý hành,
An tâm toạ.
Khát thời ẩm cơ thời xan tuý thời ca,
Khốn lai thời tựu hướng sa nhân ngoạ.
Nhật nguyệt trường,
Thiên địa khoát,
Nhàn khoái hoạt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ý thích đi,
Ngồi lại ổn,
Khát thời uống, đói thời ăn, say thời ca,
Nên về chiếu cát nằm lúc nguy khốn,
Ngày tháng dài,
Trời đất rộng,
Nhàn vui bổng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ý thích đi,
Ngồi lại ổn,
Khát thời uống đói thời ăn say thời ca,
Nên về chiếu cát nằm lúc nguy khốn,
Ngày tháng dài,
Trời đất rộng,
Nhàn vui bổng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời