Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 01:56

碧玉簫其七

膝上琴橫,
哀愁動离情。
指下風生,
瀟灑弄清聲。
鑽窗前月色明,
雕闌外夜氣清。
指法輕,
助起騷人興,
聽,
正漏斷人初靜。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 07

Tất thượng cầm hoành,
Ai sầu động ly tình.
Chỉ hạ phong sinh,
Tiêu sái lộng thanh thanh.
Toàn song tiền nguyệt sắc minh,
Điêu lan ngoại dạ khí thanh.
Chỉ pháp khinh,
Trợ khởi tao nhân hứng,
Thính,
Chính lậu đoạn nhân sơ tĩnh.