Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 01:52

碧玉簫其五

你性隨邪,
迷戀不來也。
我心癡呆,
等到月兒斜。
你歡娛受用別,
我凄涼為甚迭!
庥謊說,
不索尋吳越。
咱,
負心的教天滅!

 

Bích ngọc tiêu kỳ 05

Nhĩ tính tuỳ tà,
Mê luyến bất lai dã.
Ngã tâm si ngốc,
Đẳng đáo nguyệt nhi tà.
Nhĩ hoan ngu thụ dụng biệt,
Ngã thê lương vi thậm điệt!
Hưu hoang thuyết,
Bất tác tầm ngô việt.
Cha,
Phụ tâm đích giáo thiên diệt!