Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Nguyên

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 01:45

碧玉簫其二

怕見春歸,
枝上柳綿飛。
靜掩香閨,
帘外曉鶯啼。
恨天涯錦字稀,
夢才郎翠被知。
寬盡衣,
一搦腰肢細。
癡,
暗暗的添憔悴。

 

Bích ngọc tiêu kỳ 02

Phạ kiến xuân quy,
Chi thượng liễu miên phi.
Tĩnh yểm hương khuê,
Liêm ngoại hiểu oanh đề.
Hận thiên nhai cẩm tự hy,
Mộng tài lang thuý bị tri.
Khoan tận y,
Nhất nạch yêu chi tế.
Si,
Âm âm đích thiêm tiều tuỵ.