Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2023 09:29, số lượt xem: 164

Thật vậy tôi đã bỏ người
Bỏ tay, bỏ chân, bỏ môi
Bỏ khóc, bỏ vui, bỏ cười
Bỏ thật, tôi bỏ mình tôi.

Thật vậy tôi bỏ sánh đôi
Bỏ yêu, bỏ lời đường mật
Bỏ thật thà, trung thành, bỏ
Bỏ giáo đường hôm Chúa Nhật.

Tôi bỏ đường tắt đêm khuya
Bỏ quên căn nhà em nhỏ
Bỏ bố, bỏ mẹ em đó
Tôi bỏ tất cả thật rồi.

Thật vậy, tôi bỏ Mặt Trời
Mặt trăng, mặt dây chuyền, bỏ
Bỏ quên máu tuôn dòng đỏ
Bỏ dao, bỏ kéo, bỏ bông.

Thật vậy, tôi bỏ cơn giông
Bỏ gió, bỏ bão trong túi
Bỏ đáy vực, bỏ dòng suối
Tự nhiên tôi bỏ tự nhiên.

Thật vậy, tôi bỏ luyên thuyên
Bỏ cờ, bỏ vàng, bỏ bạc
Bỏ im lặng trông nơi khác
Bỏ luôn ông bác, bà cô.

Thật vậy, tôi bỏ san hô
Bỏ rong, bỏ đá, bỏ cát
Bỏ cổ tay vòng tràng hạt
Bỏ cầu, bỏ kinh, bỏ cả.

Thật vậy, tôi bỏ mồ, mả
Bỏ hòm, bỏ xác, bỏ đời
Bỏ sắc xuân, bỏ tuổi già
Suy cho cùng là: tôi bỏ.

Đà Lạt, ngày 2 tháng 2 năm 2023.