Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2023 16:27, số lượt xem: 148

Hai người bắt tay qua niềm nhớ,
Qua niềm tôi và qua niềm người.
Những hồi ức đang đếm đến mười,
Trốn tìm theo họ.

Bốn người đứng lặng trên bãi biển,
Một lũ ruồi bâu.
Sáu người tranh cười cho đổ máu,
Để nợ theo sau.
Tám người đâm đầu vào tiếng nhạc,
Ai nấy ôm đầu.
Mười người mất rồi giờ để lại
Hai người thương đau.

Hai người bắt tay qua niềm nhớ,
Qua niềm tôi và qua niềm người.
Những hồi ức đang đếm đến mười,
Trốn tìm theo họ.

Và đừng lấy đó mà thấy lạ,
Người đừng gặng hỏi chuyện của ta,
Tôi và cô ấy đang đợi để
Cùng được thương nhau.

Thời gian rồi sẽ mang ta đi,
Và gửi lại thêm một chút gì...?
Cả đoàn sầu muộn giờ để lại
Hai người thương đau.