25.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/12/2020 20:17, số lượt xem: 147

Tình yêu đẹp khi tình dang dỡ
Cưới nhau về tan vỡ tình yêu
Khi yêu ngày lễ tặng quà
Cưới về chua chát gọi bà gọi ông
Khi yêu có thú chơi rông
Cưới về thấy đấy chổng mông mà làm
Tiền bạc - con cái khóc la
Ai mà không chán gọi là siêu nhân
Từ từ ai cũng chán nhau
Làm cho nên chuyện vợ chồng với nhau