Dưới đáy cơi trầu
Có một tình yêu bát ngát
Trong bát ngát
Là nhịp nối những đêm thâu

Em bốn mươi tuổi
Như trẻ thơ trong Mắt Ngài Thượng Đế

Em
Chồng em
Các con em
Phụ mầu em
Được Ngài nâng niu
Trong gia đình nhân loại.

Dã Tràng Cát
(Tặng Quế Trần)

Dã Tràng Cát