Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/07/2014 14:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 25/09/2014 14:40, số lượt xem: 722

Vẫn yêu em dẫu biết rằng không thể
thầm ngậm ngùi gượng để mối ai
trăm năm tiếc ngắn mơ dài
duyên ta còn lại một vài thương đau

Nguyện mong người mới đến sau
thương em đến tận bạc đầu tình si
Để từ dã biệt ra đi
dẫu yêu người mới cũng chẳng vì phải quên...