15.00
Đăng ngày 21/07/2014 16:45, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 21/07/2014 18:13, số lượt xem: 536

Hò..Xự..Xang..Xê... Á... (1)
Tiếng đàn là tiếng đàn ca
Á... a....
Mua vui ngoài mặt đưa ma trong hồn
Ai vùi dập
Em vùi chôn
Không xây xước
Mặc lời đồn điêu ngoa

Tiếng đàn là tiếng đàn bà
Á... a....
Tịch tình tang réo rắt ba bảy loài
Khóc hoang xác lá thu phai
Cười loang loét ánh trăng gài ngập đông
Tiếng đàn lõm bõm trôi sông
Lênh đênh kiếp nhạc long đong kiếp người

Hò..Xự..Xang..Xê... Ới...
Tiếng đàn là tiếng đàn chơi
Ới... ơi...
Cười đau đứt ruột nấc người nửa đêm
Con trăng thoi thóp lỗ mềm
Rỉ rên thân phượng ru chiêm bao tình
Thình lình chuông khánh thất kinh
Oa oa một mụ tự mình chui ra

Hò..Xự..Xang..Xê... Á...
Tiếng đàn là tiếng đàn bà
Khéo đưa đẩy nặn ngọc ngà nên thân
Tiếng đàn là tiếng đàn oan
Á.. oan...
Khói nghi ngút quyễn hương loan ngực cầm
Ngón thêu ngón lướt thâm bầm
Máu trinh lai láng ướt dầm cùng trăng
Thụt thùi mười vết dây văng
Búp âm mưng mủ tròn căng
Mười sáu dây luyễn cung thăng cung trầm
Nhạn kêu trăng trắc răng vàng (2)
Bung vang như cắn rách màng ái oan...

Tiếng đàn là tiếng than van
Ái oan...
Tay rung, tay mổ vỗ tràn phách ngân
Em ngồi vén chiếu nghiêng thân
Tiếng đàn réo rắt đổ vênh vênh thuyền

(1) Hò..Xự..Xang..Xê..: âm giai ngũ cung của VN
(2) Nhạn, Răng: các bộ phận của đàn tranh.